Definicions Català

  • Fet de concentrar el pensament i els sentits en alguna cosa: cal mantenir l'atenció a classe.
  • Demostració de respecte, afecte o cortesia: té moltes atencions amb la seva dona. sin:  compliment,  deferència,  gentilesa
  • atenció!  Expressió que es fa servir per avisar algú, per demanar-ne l'atenció: atenció! L'ascensor no funciona.