Definicions Català

  • Llançar-se amb violència contra una persona o una cosa per fer-li mal o derrotar-la. sin:  agredir,  escometre
  • Criticar amb força una persona, una entitat o una idea: va escriure un article on atacava els jutges.
  • Començar, una malaltia o una substància química, la seva acció destructora sobre algú o sobre alguna cosa: el còlera atacava la població; els àcids ataquen els metalls.
  • Iniciar l'execució d'una cosa: atacar l'últim curs de la carrera; atacar una composició musical. sin:  començar
  • Fixar alguna cosa cosint-la o clavant-la en una altra: ataca bé el fil perquè no es descusi.