Definicions Català

  • Kwestie waar het om gaat: de kwestie van de vergadering is de verandering van schema's van het bedrijf.
    Matèria de què es tracta: l'assumpte de la reunió és el canvi d'horaris de l'empresa.
  • Tema o argument d'una obra literària o d'una pel·lícula: l'amor i el desamor és l'assumpte de moltes novel·les.
  • Cosa a fer d'una certa importància: els assumptes de la feina l'obliguen a viatjar contínuament. sin:  afer