Definicions Català

  • Tranquil·litat, manca d'agitació o de presses: m'agrada l'assossec que hi ha al meu barri els diumenges a primera hora. sin:  calma,  quietud