Definicions Català

  • Arribar fins on es troba una persona o cosa que va davant en el temps o en l'espai: hem assolit el cim! sin:  aconseguir,  atrapar
  • Arribar amb esforç a un objectiu, a un estat, etc: ja has assolit el teu objectiu principal. sin:  aconseguir,  atènyer