定義 卡達隆尼亞文

  • Ajudar una persona, tenir-ne cura: el metge assisteix els malalts; aquestes monges assisteixen els pobres. sin:  auxiliar
  • Ser present en un lloc o en un acte: assistir a classe; tot el poble va assistir al casament.