Definicions Català

  • Fet d'assistir, de trobar-se present en un lloc: per saber qui ha vingut es passa la llista d'assistència. sin:  presència
  • Conjunt de les persones presents en un lloc o en un acte: la meitat dels assistents a l'estrena eren amics dels actors. sin:  auditori,  concurrència,  públic
  • Fet d'ajudar o de tenir cura d'una persona: prestar assistència; sol·licitar assistència mèdica. sin:  auxili assistència social a) Conjunt de les activitats públiques o privades per ajudar desinteressadament les persones que no tenen recursos econòmics.
  • esport Passada que fa un jugador a un altre del seu mateix equip perquè pugui fer una encistellada o un gol.