Definicions Català

  • [persona] Que està sempre o quasi sempre present a prop d'algú o en un lloc: al local hi havia els clients assidus.
  • Que és constant i perseverant en una tasca: els estudiants assidus aprendran molt ràpid. sin:  fidel,  tenaç
  • [activitat] Que es fa constantment i amb freqüència: les atencions assídues del cambrer van acabar molestant-me. sin:  constant,  persistent