Definicions Català

  • Donar consell a algú, donar-li una opinió sobre els seus assumptes com a especialista: la meva advocada m'ha assessorat molt bé sobre com presentar la documentació.
  • assessorar-se  Prendre consell d'algú. sin:  aconsellar-se,  consultar