Definicions Català

  • Mostrar o indicar algú o alguna cosa amb el dit o fent un altre senyal: el testimoni ha assenyalat un dels sospitosos; assenyaleu l'opció escollida amb una creu. sin:  apuntar,  designar
  • Ser senyal o indici d'alguna cosa: el meu dolor a les articulacions assenyala que plourà. sin:  indicar
  • Determinar el valor d'una cosa, l'hora de fer una cosa, etc: encara no han assenyalat la data del viatge. sin:  fixar,  marcar
  • assenyalar-se  Distingir-se o fer-se veure: durant l'excursió, la Laura es va assenyalar per la seva resistència. sin:  sobresortir