Definicions Català

  • Fer tornar sec, treure la humitat, el suc, d'una cosa: aquesta calor que fa assecarà les flors.
  • assecar-se  Esdevenir sec, perdre la humitat, el suc: la gespa del jardí s'ha assecat; la riera es va assecar ja fa anys.
  • Esdevenir una persona insensible: assecar-se el cor d'una persona. sin:  endurir-se
  • Perdre un animal el greix, la carn.