Definicions Català

  • Aparell que serveix per transportar persones o coses en sentit vertical amunt i avall: sempre pujo al meu pis amb l'ascensor però en baixo a peu.