Definicions Català

  • Que ascendeix, que va de baix a dalt: direcció ascendent.
  • Parent que va abans en la successió genealògica: tinc ascendents jueus. sin:  antecessor,  avantpassat
  • Autoritat, predomini moral que té algú: alguns alumnes de la classe tenen ascendent sobre els altres. sin:  influència