Definicions Català

  • Que té articulacions o que consta de peces unides per articulacions: un tren articulat.
  • [animal] Que té un esquelet extern format per peces que s'articulen entre si: les gambes són un animal articulat.
  • Conjunt d'articles d'una llei, d'un reglament, d'un tractat, etc: l'assemblea ha decidit modernitzar una part de l'articulat dels estatuts.