Definicions Català

  • Unió entre dues peces rígides que permet cert moviment entre aquestes. sin:  juntura
  • Zona d'unió entre dos o més ossos que els permet el moviment: té reuma i li fan mal totes les articulacions. sin:  artell
  • Unió de diversos elements que formen un conjunt ordenat: l'articulació dels capítols de la novel.la fa que no es descobreixi el misteri fins al final.
  • Pronunciació clara de les paraules: l'articulació d'un actor de teatre ha de ser perfecta.
  • gramàtica Posició i moviment dels òrgans de l'aparell bucal per pronunciar els sons d'una llengua: en l'articulació de la consonant b intervenen els llavis.