Definicions Català

  • Zona d'unió entre dos o més ossos que els permet el moviment. sin:  articulació
  • Peça que, articulada amb altres, compon les potes o les antenes dels artròpodes.