Definicions Català

  • De l'art, dels artistes o que hi té relació: la producció artística de la Grècia clàssica és molt important.
  • Que està fet amb art.