Definicions Català

  • Que és perillós, que pot causar un dany o una pèrdua: va invertir en un negoci arriscat; l'escalada és un esport arriscat.
  • [persona] Que afronta un risc o un perill: se'n sortirà perquè és un home arriscat però força prudent. sin:  atrevit,  valent