Definicions Català

  • Reparar, adobar una cosa espatllada: arreglar una rentadora.
  • Posar en regla o en ordre: ja han arreglat els papers per casar-se.
  • Disposar o ordenar de manera convenient: hem arreglat l'habitació de les golfes per als convidats. sin:  acomodar,  arranjar,  condicionar
  • Acordar les condicions d'un contracte, d'una transacció: abans de res cal arreglar el contracte de lloguer. sin:  ajustar,  arranjar
  • Vestir, pentinar algú amb certa cura per sortir, per rebre algú altre, etc: arregla els nens per anar a la festa; per què no t'arregles una mica?
  • arreglar-se  Tenir enginy o habilitat per aconseguir una cosa, per sortir d'una situació difícil, per evitar un perill, etc: no sé com s'arregla amb cinc fills petits. sin:  arranjar-se,  compondre's
  • Tornar-se ric, viure de manera acomodada: si no ens toca la rifa mai no ens arreglarem.