Definicions Català

  • Tècnica de dissenyar, projectar i construir edificis i obres semblants.
  • Caràcter o estil d'una edificació i tipus de recursos tècnics i materials emprats en la seva construcció: les diferències entre l'arquitectura romànica i l'arquitectura gòtica.
  • Estructura o manera com es distribueixen les diverses parts d'un organisme o d'una obra: algunes novel·les tenen una arquitectura perfecta.