Definicions Català

  • arquitectura De l'arquitectura o que té relació amb aquesta tècnica.