Definicions Català

  • Proveir algú d'armes ofensives o defensives: han armat l'exèrcit sense estalviar recursos; el país s'ha armat per a la guerra.
  • Proveir de tot el que cal per a una feina, un objectiu, etc: quan ja l'havien armat el van fer baixar a la mina. sin:  equipar
  • Guarnir un vaixell amb l'aparell necessari perquè pugui navegar. sin:  aparellar
  • Ajuntar les peces de què es compon un moble, un aparell, etc., i preparar-lo per funcionar: l'armari ha arribat desmuntat i l'haurem d'armar. sin:  bastir,  muntar
  • Col·locar els ferros en una construcció de formigó armat.
  • Tramar, organitzar alguna cosa: els seguidors de l'equip vencedor han armat un bon sarau al carrer. sin:  provocar