Definicions Català

  • Raonament amb què s'intenta convèncer algú d'alguna cosa: la teva sòlida argumentació m'ha convençut. sin:  argument