Definicions Català

  • Raonament amb què s'intenta convèncer algú d'alguna cosa: farem una llista dels arguments a favor i una dels arguments en contra i després decidirem. sin:  argumentació
  • Assumpte principal d'una obra de literatura, cinema o teatre: explica'm l'argument de la pel·lícula però no em diguis com acaba. sin:  trama