Definicions Català

  • Planta perenne de tronc elevat i llenyós que presenta branques a partir de certa altura: el pi, l'alzina i l'olivera són alguns dels arbres més freqüents als boscos mediterranis.
  • Figura que té la forma d'un arbre: va dibuixar un arbre a la pissarra per explicar l'estructura d'una oració arbre genealògic Representació gràfica de la genealogia d'una família.
  • Pal rodó fixat perpendicularment a la quilla d'una embarcació per sostenir les veles i les vergues. arbre mestre a) Pal més alt de la nau, pal major.