Definicions Català

  • Prendre nota: si no saps el meu telèfon, apunta.
  • Insinuar, esmentar un assumpte o una matèria en una conversa, un discurs, etc: el conferenciant ha apuntat la qüestió de la normativa però no s'hi ha entretingut.
  • Dictar discretament a algú allò que ha de dir quan li falla la memòria, quan no ho sap bé, etc: és un actor novell i ha demanat que li apuntin el text.
  • Subjectar provisionalment, no gaire fort, amb agulles, claus, etc: no he fet la vora del vestit, només l'he apuntada amb agulles de cap.
  • Dirigir la punta d'una arma a l'objectiu: els ha obert la caixa forta perquè l'apuntaven amb una pistola.
  • Mostrar o designar amb el dit o fent un altre senyal algú o alguna cosa: el testimoni ha apuntat el sospitós. sin:  assenyalar
  • Estar dirigit o mirar cap a algú o cap a alguna cosa: has d'apuntar l'antena al satèl·lit.
  • Començar a sortir, a manifestar-se: s'han llevat abans d'apuntar el dia.
  • apuntar-se  Atribuir-se com a propi un mèrit: l'entrenador s'apunta tots els èxits de l'equip.
  • Afegir-se a una activitat col·lectiva, inscriure-s'hi: t'apuntes a fer el cim?; m'he apuntat a un curs d'anglès.