Definicions Català

  • Sostenir amb un o més puntals alguna cosa: apuntalarem les bigues abans de refer la teulada. sin:  estintolar
  • apuntalar-se  Sostenir-se en una posició inclinada fent descansar els colzes, l'esquena, etc., sobre un suport: estava tan marejat que s'apuntalava a la paret per no caure. sin:  recolzar-se,  repenjar-se,  sostenir-se