Definicions Català

  • Considerar que una cosa està bé, donar-la per bona o suficient: els jugadors aproven la decisió de l'àrbitre. sin:  assentir,  confirmar
  • Obtenir una puntuació igual o per damunt de l'aprovat: tota la classe ha aprovat.
  • Donar una puntuació igual o per damunt de l'aprovat: em van aprovar a la convocatòria de setembre.