Definicions Català

  • Consentiment que algú dóna a allò que se li ofereix o proposa. sin:  acceptació