Definicions Català

  • Que és adequat a la finalitat a què es destina: per anar d'excursió s'ha de portar el calçat apropiat. sin:  convenient,  idoni