Definicions Català

  • Atribuir a algú com a pròpia alguna cosa: va apropiar les seves terres a la seva neboda; s'apropià les terres de l'oncle.
  • apropiar-se  Apoderar-se de coses que no pertanyen a ningú o que pertanyen a d'altres.