Definicions Català

  • Fer més ràpid o més viu un moviment o una acció: apressar el pas. sin:  accelerar,  alleugerir
  • Ser, una cosa, urgent: espavila't perquè tota la feina d'avui apressa. sin:  urgir