Definicions Català

  • Fet d'aprendre alguna cosa: procés d'aprenentatge; per viure en societat cal un aprenentatge.
  • Adquisició dels coneixements necessaris per exercir una funció, especialment un art o un ofici: per arribar a ser un bon enginyer calen anys d'aprenentatge. sin:  educació,  formació,  instrucció
  • Temps en què s'aprèn un ofici, una professió o unes determinades regles.