Definicions Català

  • Tenir estima a una persona o cosa per les seves qualitats extraordinàries: tots els alumnes de l'escola aprecien la professora de gimnàstica. sin:  admirar,  estimar
  • Reconèixer el valor, el mèrit, etc., d'algú o d'alguna cosa: aprecio el que has fet per nosaltres. sin:  considerar,  reconèixer
  • Determinar el valor, la importància o la transcendència d'una cosa: els experts han d'apreciar les pèrdues que hi ha hagut. sin:  avaluar,  estimar