Definicions Català

  • Pactar dues o més persones que qui encerti una cosa o guanyi en un joc s'emportarà els diners o allò que s'hagi pactat: us aposto un sopar que ella no vindrà a la festa.
  • Fer una aposta per algú o per alguna cosa: tothom ha apostat pel cavall blanc; apostem per la renovació.
  • Situar una o més persones en algun lloc perquè vigilin: han apostat guàrdies a tot el bosc per atrapar el piròman.