Definicions Català

  • Paraula o proposició juxtaposada a un nom o a un pronom i que el qualifica: a París, la capital de França, la capital de França és una aposició de París.