Definicions Català

  • Donar alberg o allotjament a algú. sin:  albergar,  allotjar,  emparar
  • aposentar-se  Viure una o més persones durant un temps en un habitatge que no és el seu: quan viatja li agrada aposentar-se en cases particulars i no en hotels. sin:  allotjar-se