Definicions Català

  • Actitud serena i segura davant d'una situació compromesa, una dificultat o un problema: parla amb tant d'aplom que ningú no dubta de les seves paraules. sin:  seguretat,  serenitat