Definicions Català

  • [persona] Que desenvolupa una activitat o un treball amb esforç i atenció. sin:  diligent
  • [camp d'activitat científica] Que aplica les recerques teòriques a la realitat per resoldre problemes pràctics: química aplicada.