Definicions Català

  • Demostrar aprovació o alegria batent de mans: la gent aplaudia els artistes.
  • Demostrar una viva aprovació per una cosa mitjançant paraules o gestos: tothom ha aplaudit la idea de fer el viatge. sin:  lloar