Definicions Català

  • Lloc per guardar alguna cosa que s'ha apartat: en un apartat del taller hi ha tot allò que es pot reciclar.
  • Fragment d'un escrit o d'un imprès separat per un punt i a part, especialment si és numerat: a l'apartat tres del capítol segon hi ha una equivocació. sin:  paràgraf
  • Fet d'apartar o de posar a part: s'ha procedit a l'apartat del gènere defectuós.