Definicions Català

  • Fer anar algú o col·locar alguna cosa lluny o més lluny d'on era: si et fan nosa les cadires pots apartar-les; aparta't de la finestra. sin:  allunyar
  • apartar-se  Distanciar-se progressivament d'algú o d'alguna cosa: a causa de la feina s'havia apartat dels seus amics.