Definicions Català

  • Professional del ram de la construcció que controla les obres, vigila que tot es faci segons els plans i soluciona els problemes que es presenten: l'aparellador supleix l'arquitecte en determinades feines.