Definicions Català

  • Estacionar un vehicle en un lloc de la via pública o en una zona senyalitzada: en aquest carrer no es pot aparcar.
  • Aturar un assumpte o una activitat amb la intenció de reprendre'ls més tard: han decidit aparcar el casament fins que trobin pis.