Definicions Català

  • Fer que deixi de cremar un foc o un cos en combustió: apagar un incendi; apagar-se un cigarret. sin:  extingir
  • Fer que un sistema elèctric deixi de tenir contacte amb una font d'energia i deixi de funcionar: apagar un aparell de ràdio; apaga el llum quan surtis.
  • Fer desaparèixer o minvar un estat d'excitació, d'agitació o de violència en algú o en alguna cosa: apagar el dolor; esperem-nos una mica, a veure si s'apaguen els ànims. sin:  amainar,  apaivagar,  calmar
  • Fer que un color, una llum o un so perdin intensitat: el fotògraf va fer servir un filtre per apagar la brillantor del sol.
  • Fer que algú o alguna cosa sigui menys important o deixi de brillar: la seva simpatia apaga la de tots els altres. sin:  deslluir,  eclipsar