Definicions Català

  • Publicació que conté el resum dels esdeveniments de l'any anterior en una activitat determinada o els treballs originals d'una entitat científica, literària, artística, econòmica, esportiva, etc: aquest treball es va publicar a l'últim anuari d'arquitectura.