Txhais cov ntsiab lus Catalan

  • Que és propi i característic d'un temps passat. sin:  anacrònic,  antic