Definicions Català

  • [persona, cosa] Que causa un sentiment d'antipatia en un altra persona o en altres persones:és un metge molt competent però una mica antipàtic.