Definicions Català

  • Que és abans en el temps o en l'espai: les hores anteriors a un fet; la façana anterior d'un edifici es veu des del carrer. sin:  antecedent,  precedent