Definicions Català

  • Donar força moral a una persona.
  • Incitar, estimular o moure a fer alguna cosa: va animar el seu marit a continuar estudiant. sin:  agullonar,  atiar,  esperonar
  • Fer o fer-se amè, entretingut o divertit: animar una festa; la conversa s'anima.
  • animar-se  Prendre vida: els carrers s'animen. sin:  avivar-se
  • Reunir el valor i l'energia necessaris per fer o dir una cosa: els seus amics hi insistien i al final es va animar a llançar-se en paracaigudes.